Aktuálně realizujeme převod smluv pro přechod z regulovaného na smluvní nájemné, včetně návrhu ceny obvyklého nájmu.