+ 420 252 549 788 info@multisun.cz

Naše služby

V oblasti Facility managementu zajišťujeme Technický provoz a správu objektů, ekonomickou a administrativní správu, včetně ostatních služeb spjatých se starostmi o vaši nemovitost.

Sledujeme veškeré legislativní změny a s předstihem na ně reagujeme a uvádíme do praxe.

 

Technický provoz a údržba objektů

 • Provádění běžné údržby a pravidelných preventivních kontrol objektu
 • Zajištění oprav objektu malého i velkého rozsahu
 • Zajištění povinných revizí a kontrola jejich včasného splnění
 • Zajištění servisu a pravidelných kontrol výtahu
 • Provádění drobných úprav a údržby bytů – „Hodinový manžel“
 • Údržba, kontrola a provoz tepelných zdrojů
 • Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen se zařízeními na plynná paliva dle vyhl. 21/1979
 • Stavební úpravy a renovace včetně zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení
 • Zajištění stavebních, řemeslných a odborných profesí pro provoz objektu i dílčích jednotek

Ekonomická a administrativní správa

 • Vedení účetnictví a pravidelné vyúčtování nájmů a služeb (předpisy plateb)
 • Smluvní zajištění dodávky energií a veškerých služeb
 • Vedení a archivace veškeré ekonomické a technické dokumentace objektu
 • Vedení evidence nájemců, vlastníků bytových jednotek
 • Evidence plateb, jejich upomínání, příprava pro soudní vymáhání
 • Organizační zajištění shromáždění vlastníků
 • Vyřizování stížností vlastníků
 • Komunikace s úřady

Ostatní služby

 • Zajištění pojištění, kontrola stávajících pojistných smluv a řešení pojistných událostí
 • Úklid společných prostor a přilehlého okolí nemovitosti
 • Údržba přilehlé zeleně a dvorku
 • Likvidace odpadů, vyklízecí a bourací práce
 • Zajištění stěhování
 • Realitní služby, zajištění pronájmu
 • Ostraha objektu a provoz recepce
 • Právní podpora
 • Zajištění havarijního servisu