+ 420 252 549 788 info@multisun.cz

Povodňový plán

Nově zajišťujeme zpracování Povodňového plánu pro bytové domy ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon).

PENB

Zajišťujeme zpracování Průkazu energetické náročnosti budov PENB dle novely zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

PF 2016

Vážení partneři, díky za Vaši důvěru a přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2016. Multi SUN s.r.o.

Převod smluv

Aktuálně realizujeme převod smluv pro přechod z regulovaného na smluvní nájemné, včetně návrhu ceny obvyklého nájmu.